Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2012

lulabes
8739 1791 390
Reposted fromfosgen fosgen
lulabes
6963 6a35 390
Reposted fromfosgen fosgen

July 18 2012

lulabes
Prawda jest taka, że stoimy w szambie po uszy i robimy przysiady.
— George Owens (Górski), Spadkobiercy
lulabes

July 17 2012

lulabes
Zasady są po to, żeby je zobojętniać.
Reposted fromegemini egemini viamarysia marysia
lulabes
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamockingcat mockingcat
lulabes
Nie wiem, czemu mnie tak suszy, przecież wczoraj tyle wypiłem...
— John McPherson (spadkobiercy)
Reposted fromdessy dessy viamockingcat mockingcat
lulabes
Masz strasznie obgryzione paznokcie i trochę spuchnięte oczy, nie jakbyś płakała przed chwilą, ale tak, jakbyś płakała po trochu, codziennie […].
— Żulczyk
Reposted frombarkwithme barkwithme viamockingcat mockingcat
lulabes
Zasady są po to, żeby je zobojętniać.
Reposted fromegemini egemini viamockingcat mockingcat

July 16 2012

lulabes
8917 8dcc 390
Reposted fromirmelin irmelin viaakysz akysz
lulabes
0516 7134
aaaaaaall by-y myyyyyyy-self!
Reposted fromgriber griber viaDajanaa Dajanaa
lulabes
Otwieram oczy i wita mnie muzeum wkurwień.
— Tałi
Reposted frommefir mefir viaDajanaa Dajanaa
lulabes

Te dwa słowa 9 liter..

 

Muszę siku.Reposted frombrokensmile brokensmile viaDajanaa Dajanaa
lulabes
5728 a49d 390
Reposted fromcukino cukino
lulabes
3188 f432 390
Reposted fromcukino cukino
lulabes
3188 f432 390
Reposted fromcukino cukino viaCattleya Cattleya

July 12 2012

lulabes
1906 de18 390
Reposted fromkatvont katvont viaCattleya Cattleya
lulabes
lulabes
5323 7ab5 390
Reposted fromambaje ambaje viabarkwithme barkwithme
lulabes
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viabarkwithme barkwithme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl